Cung cấp ý kiến về Bản thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019

Nội dung các ý kiến sẽ được cung cấp cho Uỷ ban Cố vấn và Thường trực của VTA và Ban Giám đốc của VTA và sẽ trở thành hồ sơ công khai. Vui lòng không cung cấp bất cứ thông tin cá nhân nào (tên, địa chỉ nhà, địa chỉ email, số điện thoại, v.v.) trong phần ý kiến.

Ngày cuối cùng để gửi ý kiến là ngày 28 tháng 2.

Bạn muốn nêu ý kiến về tuyến đường nào?

Nếu bạn muốn nhận phản hồi cho ý kiến của bạn, vui lòng cho chúng tôi biết cách liên hệ với bạn.

Các câu hỏi sau đây là không bắt buộc, nhưng sẽ giúp chúng tôi hiểu về đối tượng mà chúng tôi đang lắng nghe. Các câu trả lời là bảo mật và chỉ sử dụng trong nội bộ.
Tôi là:


Bạn di chuyển bao nhiêu lần một tuần?


Bạn bao nhiêu tuổi?


Giới tính của bạn là gì?


Ước chừng thu nhập hàng năm của gia đình bạn là bao nhiêu?