VTA đang phát triển một kế hoạch dịch vụ vận chuyển mới

Toàn cảnh tài chính thay đổi cho thấy Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo dự định triển khai khi dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara khởi động không bền vững về mặt tài chính.

Ban Giám đốc VTA đã yêu cầu nhân viên phát triển một kế hoạch mới, được gọi là Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019, với chi phí hoạt động thấp hơn 4% so với Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo và tập trung hơn vào việc gia tăng lượng hành khách.

Nhân viên VTA đã phát triển dự thảo của Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019 dựa trên hàng nghìn ý kiến mà VTA nhận được trong khi phát triển Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo.

Dự thảo Kế hoạch Vận chuyển Mới 2019 đề xuất nhiều thay đổi trong khi cố gắng duy trì chỉ đạo của Ban giám đốc và giảm thiểu ảnh hưởng tới những hành khách hiện tại. Chúng tôi hoan nghênh phản hồi và sự tham gia dưới đây của bạn. Ngày cuối cùng để gửi ý kiến là ngày 28 tháng 2.

 
 

Tham dự Buổi gặp mặt Cộng đồng

VTA sẽ tổ chức 6 buổi gặp mặt cộng đồng để thu thập ý kiến về Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019. Các buổi gặp mặt sẽ bao gồm một bài thuyết trình từ nhân viên VTA và các cơ hội để đặt câu hỏi và đưa ra ý kiến.

Santa Clara Mission Branch Library
1098 Lexington St, Santa Clara
Wednesday, January 30 | 6pm
Map
San Jose Dr. Roberto Cruz Alum Rock Library
3090 Alum Rock Ave, San Jose
Thursday, January 31 | 6pm
Map
Campbell Community Center Mary Campbell Room
1 W Campbell Ave C-31, Campbell
Tuesday, February 5 | 6pm
Map
Mountain View Senior Center
Arts & Crafts Room

266 Escuela Ave, Mountain View
Wednesday, February 6 | 6pm
Map
Almaden Valley Community Association
South Hills Campus of the West Gate Church
6601 Camden Avenue, San Jose
Monday, February 11 | 7pm
Map
Virtual Meeting
Tuesday, February 12 | 1 pm
Register
San Jose State University
MLK Library Room 255

150 E San Fernando St, San Jose
Tuesday, February 19 | 11am
Map

Yêu cầu một bài thuyết trình

Các nhân viên sẵn lòng thảo luận về Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ vận chuyển Mới 2019 tại buổi gặp mặt do các tổ chức cộng đồng và các nhóm dân cư chủ trì. Vui lòng liên hệ Ban Tiếp ngoại Cộng đồng VTA từ Thứ Hai đến Thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều qua số điện thoại (408) 321-7575 hoặc community.outreach@vta.org để yêu cầu một buổi gặp mặt.

Lịch trình của Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019

 
 
Tháng Một và Tháng Hai Mời gọi Cộng đồng
Tháng Ba Phân tích ý kiến của cộng đồng và xây dựng Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng Tư Trình bày Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức tới Uỷ ban Cố vấn và Thường trực VTA
Tháng Năm Ban Giám đốc VTA thông qua Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức
Tháng Năm đến Tháng Mười Chuẩn bị Triển khai kế hoạch
Tháng Mười đến Tháng Mười hai Khởi động dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara theo dự kiến