Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe buýt Tốc hành

 

Các tuyến xe tốc hành có màu xanh lá cây trên bản đồ tuyến đường là các tuyến đường cao tốc hoạt động trong giờ đi làm vào ngày thường, ngoại trừ Tuyến Tốc hành 180 và Tuyến Tốc hành 181 là hoạt động cả ngày. Các tuyến đường chỉ hoạt động trong giờ đi làm sẽ chỉ có các chuyến xe định hướng.

Các thay đổi được trình bày đối lập với dịch vụ hiện tại.

Express 101 | Tuyến Tốc hành 101

Tuyến Tốc hành 101 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Camden & Highway 85 - Palo Alto
Đề xuất làm ngưng lại

Express 102 | Tuyến Tốc hành 102

Các chuyến xe trên Tuyến Tốc hành 102 sẽ giảm từ 7 chuyến xuống 5 chuyến ở mỗi chiều.

Hiện tại South San Jose - Palo Alto
Đề xuất South San Jose - Palo Alto

Express 103 |Tuyến Tốc hành 103

Các chuyến xe trên Tuyến Tốc hành 103 sẽ giảm từ 4 chuyến xuống 3 chuyến ở mỗi chiều.

Hiện tại Eastridge Transit Center - Palo Alto
Đề xuất Eastridge Transit Center - Palo Alto

Express 104 | Tuyến Tốc hành 104

Không đề xuất thay đổi với Tuyến Tốc hành 104.

Hiện tại Penitencia Creek Transit Center - Palo Alto
Đề xuất Penitencia Creek Transit Center - Palo Alto

Express 120 | Tuyến Tốc hành 120

Tuyến Tốc hành 120 hiện tại di chuyển đến Hạt Alameda tới BART. Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 đề xuất phân bổ lại thời gian của Tuyến Tốc hành 120 với các dịch vụ trong Hạt Santa Clara khi dịch vụ BART được mở rộng tới Trạm Milpitas và Berryessa.

Hiện tại Fremont BART - Lockheed/Shoreline
Đề xuất làm ngưng lại

Express 121 | Tuyến Tốc hành 121

Các chuyến xe trên Tuyến Tốc hành 121 sẽ giảm từ 9 chuyến xuống 6 chuyến ở mỗi chiều.

Hiện tại Gilroy Transit Center - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất Gilroy Transit Center - Lockheed Martin/Moffett Park

Express 122 | Tuyến Tốc hành 122

Tuyến Tốc hành 122 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp. Hành khách có thể sử dụng Tuyến Blue Line (Blue Line) và Orange Line (Orange Line).

Hiện tại South San Jose - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất làm ngưng lại

Express 140 | Tuyến Tốc hành 140

Tuyến Tốc hành 140 hiện tại di chuyển đến Hạt Alameda tới BART. Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 đề xuất phân bổ lại thời gian của Tuyến Tốc hành 140 với các dịch vụ trong Hạt Santa Clara khi dịch vụ BART được mở rộng tới Trạm Milpitas và Berryessa.

Hiện tại Fremont BART - Mission College & Montague
Đề xuất làm ngưng lại

Express 168 | Tuyến Tốc hành 168

Các chuyến xe trên Tuyến Tốc hành 168 sẽ giảm từ 7 chuyến xuống 5 chuyến ở mỗi chiều.

Hiện tại Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station
Đề xuất Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station

Express 180 | Tuyến Tốc hành 180

Tuyến Tốc hành 180 hiện tại di chuyển đến Hạt Alameda tới BART. Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 đề xuất phân bổ lại thời gian của Tuyến Tốc hành 180 với các dịch vụ trong Hạt Santa Clara khi dịch vụ BART được mở rộng tới Trạm Milpitas và Berryessa.

Hiện tại Great Mall/Main/Aborn & White - Fremont BART
Đề xuất làm ngưng lại

Express 181 | Tuyến Tốc hành 181

Tuyến Tốc hành 181 hiện tại di chuyển đến Hạt Alameda tới BART. Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 đề xuất phân bổ lại thời gian của Tuyến Tốc hành 181 với các dịch vụ trong Hạt Santa Clara khi dịch vụ BART được mở rộng tới Trạm Milpitas và Berryessa.

Hiện tại San Jose Diridon Station - Fremont BART
Đề xuất làm ngưng lại

Express 182 | Tuyến Tốc hành 182

Tuyến Tốc hành 182 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Palo Alto - IBM/Bailey
Đề xuất làm ngưng lại

Express 185 | Tuyến Tốc hành 185

Tuyến Tốc hành 185 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Gilroy Transit Center - North Bayshore
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 304 | Tuyến Limited 304

Tuyến Limited 304 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại South San Jose - Sunnyvale Transit Center
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 321 | Tuyến Limited 321

Tuyến Limited 321 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Great Mall/Main Transit Center - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 328 | Tuyến Limited 328

Tuyến Limited 328 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Almaden Expressway & Via Valiente - Lockheed Martin/Moffett Park
Đề xuất làm ngưng lại

Limited 330 | Tuyến Limited 330

Tuyến Limited 330 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

Hiện tại Almaden Expressway & Via Valiente - Tasman Drive
Đề xuất làm ngưng lại