Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe buýt Thường xuyên

 

Các tuyến thường xuyên sẽ hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến hoặc cao hơn vào ngày thường từ 6:30 sáng đến 6:30 chiều.

Các thay đổi được trình bày đối lập với dịch vụ hiện tại.

DASH Shuttle | Tuyến Xe chạy đường ngắn DASH

Tuyến Xe chạy đường ngắn DASH cung cấp dịch vụ xoay vòng giữa Trung tâm Thành phố San Jose và Trạm Diridon, sẽ được nâng cấp lên Tuyến Rapid 500, bổ sung một tuyến đường nối tới Trạm BART Berryessa và có tần suất cao hơn Tuyến Xe chạy đường ngắn DASH.

Hiện tại Diridon Station - Santa Clara Street & 4th
Đề xuất Upgrade to Rapid 500

 
 

Rapid 500 | Tuyến Rapid 500

Tuyến Rapid 500 sẽ nối Trạm Diridon, Trung tâm Thành phố San Jose và Trạm BART Berryessa và hoạt động với tần suất 7-8 phút một chuyến vào ngày thường. Tuyến Rapid 500 sẽ thay thế Tuyến Xe chạy đường ngắn DASH (DASH shuttle).

Đề xuất Diridon Station - Berryessa BART Station
500.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Rapid 522 | Tuyến Rapid 522

Tăng tần suất vào ngày thường và cuối tuần.

 
 
Hiện tại Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
Đề xuất Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
 
 
522.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Rapid 523 | Tuyến 523

Tuyến 523 sẽ là tuyến đường mới thay thế Tuyến Limited 323 và một đoạn của Tuyến 54 (Route 54). Tuyến Rapid 523 sẽ nối Trung tâm Vận chuyển Lockheed Martin với trường De Anza College, Valley Fair/Santana Row, Trung tâm Thành phố San Jose và Trạm BART Berryessa.

Đề xuất Lockheed Martin Transit Center - Berryessa BART Station
523.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

Route 10 | Tuyến 10

Tuyến 10 được đề xuất kết hợp với Tuyến 60 (Route 60).

 

 

Route 22 | Tuyến 22

Dịch vụ không còn hoạt động từ 1:00 sáng đến 4:00 sáng.

Hiện tại Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
Đề xuất Palo Alto Transit Center - Eastridge Transit Center
22.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 23 | Tuyến 23

Tuyến 23 sẽ đổi tuyến đường để tiếp tục di chuyển trên Stevens Creek giữa Winchester và Bascom thay vì đổi hướng vào Forest để phục vụ Trung tâm Vận chuyển Valley Fair. Tuyến 59 (Route 59) mới sẽ hoạt động trên Forest và có thể là lựa chọn cho những hành khách hiện tại ở Forest. Tần suất ngày thường sẽ giảm từ 12 phút xuống 15 phút một chuyến.

Hiện tại De Anza College - Alum Rock Transit Center
Đề xuất De Anza College - Alum Rock Transit Center
23.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 25 | Tuyến 25

Tần suất ngày thường sẽ giảm từ 10 xuống 12 phút một chuyến. Tần suất vào Chủ nhật sẽ tăng từ 20 lên 15 phút một chuyến. Tương tự dịch vụ hiện tại, đoạn phía tây Trung tâm Y tế Valley của tuyến sẽ giảm tần suất.

Hiện tại De Anza College - Alum Rock Transit Center
Đề xuất De Anza College - Alum Rock Transit Center
25.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 26 | Tuyến 26

Tuyến 26 hiện tại nối Trung tâm Vận chuyển Lockheed Martin với khu Westgate và Trung tâm Vận chuyển Eastridge sẽ tách ra thành hai tuyến: Tuyến 26 và Tuyến 56 (Route 56).

Tuyến 26 sẽ nối West Valley College với khu Westgate và Trung tâm Vận chuyển Eastridge. Tần suất trên Tuyến 26 vào ngày thường sẽ tăng từ 30 phút lên 15 phút một chuyến và vào cuối tuần sẽ tăng từ 30 phút lên 20 phút một chuyến. Đoạn giữa West Valley College và khu Westgate của tuyến sẽ hoạt động với tần suất thấp hơn.

 
 
Hiện tại Lockheed Martin Transit Center - Eastridge Transit Center
Đề xuất West Valley College - Eastridge Transit Center
 
 
26.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 57 | Tuyến 57

Tần suất ngày thường sẽ tăng từ 30 phút lên 15 phút một chuyến. Tần suất vào Thứ Bảy sẽ tăng từ 30 phút lên 20 phút một chuyến.

Hiện tại Old Ironsides Station - West Valley College
Đề xuất Old Ironsides Station - West Valley College
57.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 60 | Tuyến 60

Tuyến 60 sẽ đổi tuyến đường để phục vụ Sân bay San Jose và dừng tại Trạm BART Milpitas thay vì tại Trạm Old Ironsides. Hành khách di chuyển dọc đoạn Monroe và Great America có thể sử dụng Tuyến 59 (Route 59). Tần suất ngày thường sẽ tăng từ 30 phút lên 15 phút một chuyến vào buổi trưa.

Hiện tại Old Ironsides Station - Winchester Transit Center
Đề xuất Milpitas BART Station - Winchester Transit Center
60.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 61 | Tuyến 61

Tuyến 61 và 62 sẽ được sáp nhập thành Tuyến 61 hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến ở đoạn giữa Bascom & Union và Trạm BART Berryessa. Ở phía nam của Bascom & Union, Tuyến 61 sẽ hoạt động với tần suất 30 phút một chuyến, xen kẽ tuyến đường dọc Bascom và Union. Ở phía đông của Trạm BART Berryessa, dịch vụ sẽ giảm tần suất.

Hiện tại 61 Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via Bascom, Mabury)
Hiện tại 62 Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via Union, Berryessa)
Đề xuất Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont (via King, Mabury)
61.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 64 | Tuyến 64

Đề xuất thay đổi tuyến đường để chuyển trạm cuối phía nam tới Almaden & Camden thay vì Trạm Almaden và di chuyển dọc Julian giữa 6th/7th và 13th thay vì dọc Santa Clara ở Trung tâm Thành phố San Jose. Tương tự tuyến đường hiện nay, đoạn phía đông Trung tâm Thành phố San Jose của Tuyến 64 sẽ hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến trong khi đoạn phía nam Trung tâm Thành phố San Jose hoạt động với tần suất 30 phút một chuyến vào ngày thường.

Hiện tại Almaden LRT Station - McKee & White
Đề xuất Almaden & Crown - McKee & White
64.png
 
 
frequency_legend.png
 
 

 

Route 66 | Tuyến 66

Đề xuất thay đổi tuyến đường để phục vụ Trạm BART Milpitas thay vì Trung tâm Vận chuyển Great Mall. Tần suất sẽ tăng lên 15 phút một chuyến vào ngày thường. Đoạn phía bắc Trạm BART Milpitas của tuyến sẽ giảm tần suất vào ngày thường.

Dịch vụ dành cho trường học tới Trung học Santa Teresa hiện tại đang là một phần của Tuyến 66 sẽ ngừng hoạt động. Học sinh Trung học Santa Teresa cần phải đi Tuyến 68 (Route 68) tới Tuyến 66 để hoàn thành chuyến đi trong đề xuất này.

Hiện tại Kaiser San Jose - Milpitas/Dixon Road
Đề xuất Kaiser San Jose - Milpitas/Dixon Road
66.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 68 | Tuyến 68

Đề xuất tăng tần suất lên 15 phút một chuyến vào ngày thường.

Hiện tại Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station
Đề xuất Gilroy Transit Center - San Jose Diridon Station
68.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 70 | Tuyến 70

Đề xuất đổi tuyến đường để nối tới Trạm BART Berryessa, thay đổi trạm cuối phía bắc tới Trạm BART Milpitas thay vì Trung tâm Vận chuyển Great Mall và thay đổi trạm cuối phía nam tới Trung tâm Vận chuyển Eastridge thay vì Trạm Capitol. Hành khách di chuyển giữa Trạm Capitol và Trung tâm Vận chuyển Eastridge có thể sử dụng Tuyến 71 (Route 71).

Hiện tại Capitol LRT Station - Great Mall/Main Transit Center
Đề xuất Eastridge Transit Center - Milpitas BART Station
70.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 72 | Tuyến 72

Đề xuất tăng tần suất vào các buổi tối ngày thường,

Hiện tại Senter & Monterey - Downtown San Jose
Đề xuất Senter & Monterey - Downtown San Jose
72.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 73 | Tuyến 73

Đề xuất thay đổi tuyến đường trên đầu phía nam từ Snell & Capitol tới Monterey & Senter.

Hiện tại Snell & Capitol - Downtown San Jose
Đề xuất Monterey & Branham - Downtown San Jose
73.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 77 | Tuyến 77

Đề xuất thay đổi tuyến đường để dừng tại Trạm BART Milpitas thay vì Great Mall ở đầu phía bắc và sử dụng Tully thay vì Rigoletto để tới Trung tâm Vận chuyển Eastridge. Bên cạnh đó, Tuyến 77 sẽ đổi hướng ra xa King để phục vụ Trạm BART Berryessa. Tần suất vào buổi trưa ngày thường và cuối tuần sẽ tăng lên. Thêm giờ buổi tối vào ngày thường và cuối tuần.

Hiện tại Eastridge Transit Center - Great Mall/Main Transit Center
Đề xuất Eastridge Transit Center - Milpitas BART Station
77.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Limited 323 | Tuyến Limited 323

Tuyến Limited 323 sẽ được thay thế bằng Tuyến Rapid 523 (Rapid 523) hoạt động với tần suất tương tự nhưng mở rộng tới Trung tâm Vận chuyển Lockheed Martin và Trạm BART Berryessa.

Hiện tại De Anza College - Downtown San Jose
Đề xuất Upgrade to Rapid 523