Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe điện

 

Là một phần của mạng lưới giao thông thường xuyên, các tuyến xe điện sẽ vận hành với tần suất 15 phút một chuyến vào ngày thường và 20 phút một chuyến vào cuối tuần (để khớp với tần suất 20 phút một chuyến của BART), ngoại trừ vào sáng sớm và tối muộn khi dịch vụ giảm tần suất.

Tên của hai trạm sẽ bị thay đổi. Trạm I-880/Milpitas sẽ đổi tên thành Trạm Alder. Trạm Montague sẽ đổi tên thành Trạm Milpitas do gần với Trạm BART Milpitas.

Các thay đổi được trình bày đối lập với dịch vụ hiện tại.

 

 

Tuyến Blue Line

Tuyến Xe điện Alum Rock-Santa Teresa được đề xuất đổi tên thành Blue Line. Tuyến Blue Line sẽ được rút ngắn để dừng tại Trạm Baypointe thay vì Trung tâm Vận chuyển Alum Rock. Các hành khách hiện tại ở phía đông Trạm Baypointe sẽ di chuyển trên tuyến Orange Line mới.

 
 
Hiện tại Alum Rock Station - Santa Teresa Station
Đề xuất Baypointe Station - Santa Teresa Station
 
 
blue.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Tuyến Green Line

Tuyến Mountain View-Winchester được đề xuất đổi tên thành Green Line. Tuyến Green Line sẽ được rút ngắn để dừng tại Trạm Old Ironsides thay vì Trung tâm Thành phố Mountain View. Các hành khách đang di chuyển tới phía tây Trạm Old Ironsides sẽ di chuyển trên tuyến Orange Line mới.

 
 
Hiện tại Mountain View Transit Center - Winchester Station
Đề xuất Old Ironsides Station - Winchester Station
 
 
green.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Tuyến Orange Line

Tuyến Orange Line sẽ là tuyến xe điện mới nối Trung tâm Vận chuyển Mountain View với Trung tâm Vận chuyển Alum Rock. Tuyến Orange Line sẽ nối liền với BART tại Trạm BART Milpitas.

 
 
Đề xuất Mountain View Transit Center - Alum Rock Transit Center
 
 
orange.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Tuyến Almaden

Tuyến Ohlone/Chynoweth - Almaden sẽ được thay bằng Route 80.