Iminungkahing 2019 New Transit Service Plan | Mabilis na mga Ruta ng Bus

 

Bagong Model Express Bus na serbisyo.

Iminungkahi ng Draft Plan na ihinto ang apat na express na ruta (101, 122, 182 at 185) at bawasan ang pagbiyahe sa apat na iba pang ruta (102, 103, 121 at 168).  Batay ang mga mungkahing ito sa mataas na gastos bawat pagsakay na ginagastos ng VTA para sa panahong madami ang gumagamit nito (peak-period), mga direktang Express na biyahe (mahigit $30/rider kumpara sa $7/rider para sa mga pangunahing ruta ng VTA).

Iminumungkahi ng Final na Transit Service Plan na iantala ang pagpapatupad ng iminungkahi sa Draft na Plano na pagbabawas ng serbisyo ng Express bus hanggang sa unang bahagi ng 2020 para maigalang ng VTA ang mga kontribusyong pinansyal na iniambag ng mga employer na bumili ng mga SmartPass para sa kanilang mga empleyado.  Sa unang bahagi ng 2020, magpapatupad ang VTA ng bagong modelo ng Express Bus program na isasama ang mga third-party na funding partnership para mabawasan ang mataas na gastos ng operasyon at gagawang posible na makasunod ang mga ruta sa mga pamantayan sa VTA performance.

Limited 304

Iminungkahing ihihinto na ang Limited 304 dahil kaunti ang gumagamit nito.

Kasalukuyan South San Jose - Sunnyvale Transit Center
Iminungkahi Discontinue

Limited 321

Iminungkahing ihihinto na ang Limited 321 dahil kaunti ang gumagamit nito.

Kasalukuyan Great Mall/Main Transit Center - Lockheed Martin/Moffett Park
Iminungkahi Discontinue

Limited 328

Iminungkahing ihihinto na ang Limited 328 dahil kaunti ang gumagamit nito.

Kasalukuyan Almaden Expressway & Via Valiente - Lockheed Martin/Moffett Park
Iminungkahi Discontinue

Limited 330

Iminungkahing ihihinto na ang Limited 330 dahil kaunti ang gumagamit nito.

Kasalukuyan Almaden Expressway & Via Valiente - Tasman Drive
Iminungkahi Discontinue