Iminungkahing 2019 New Transit Service Plan | Mga Ruta ng Tren

 

Bilang bahagi ng frequent network, dadalas ang takbo ng tren kada 15-minuto tuwing weekday at tuwing 20-minuto kada weekend (para magkatulad sa 20-minutong dalas ng serbisyo ng BART), maliban kung maagang-maaga at gabing- gabi na kung kailan hindi na gaanong madalas ang serbisyo.

Babaguhin ang pangalan ng dalawang istasyon. Papalitan ang I-880/Milpitas Station at tatawagin Alder Station. Papalitan ang Montague Station at tatawagin Milpitas Station dahil ito ay kalapit ng Milpitas BART Station.

Ang mga pagbabago ay iprenisenta para ihambing sa kasalukuyang serbisyo.

 

 

Blue Line

Ang linya ng tren na Alum Rock-Santa Teresa ay iminungkahing palitan ang pangalan at tatawagin Blue Line. Paiikliin ang Blue Line para ang dulo ay sa Baypointe Station sa halip na sa Alum Rock Transit Center. Ang mga kasalukuyang sumasakay sa silangan ng Baypointe Station ay bibigyan ng serbisyo ng bagong Orange Line.

 
 
Kasalukuyan Alum Rock Station - Santa Teresa Station
Iminungkahi Baypointe Station - Santa Teresa Station
 
 
blue.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Green Line

Ang linyang Mountain View-Winchester ay iminungkahing palitan ang pangalan at tatawagin Green Line. Paiikliin ang Green Line para ang dulo ay sa Old Ironsides Station sa halip na sa Downtown Mountain View. Ang mga sumasakay na kasalukuyang bumabiyahe patungong kanluran ng Old Ironsides Station ay bibigyan ng serbisyo ng bagong Orange Line.

 
 
Kasalukuyan Mountain View Transit Center - Winchester Station
Iminungkahi Old Ironsides Station - Winchester Station
 
 
green.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Orange Line

Ang Orange Line ay magiging bagong ruta ng tren na magkokonekta sa Mountain View Transit Center at Alum Rock Transit Center. Magkokonekta ang Orange Line sa BART sa Milpitas BART Station.

 
 
Iminungkahi Mountain View Transit Center - Alum Rock Transit Center
 
 
orange.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Ohlone/Chynoweth - Almaden Line

Ihihinto na ang Ohlone/Chynoweth - Almaden line at papalitan ng Route 64a at Route 83.