Iminungkahing 2019 New Transit Service Plan | Mga Lokal na Ruta ng Bus

 

Ang mga lokal na ruta ng Bus, makikita na kulay asul sa mapa ng sistema, ay karaniwang patatakbuhin sa dalas na 30 hanggang 60-minuto. Patatakbuhin ang ilang ruta na mas madalas sa mga panahong madami ang sumasakay.

Ang mga pagbabago ay iprenisenta para ihambing sa kasalukuyang serbisyo.

 

 

Route 12

Ang Route 12, na patatakbuhin kapag mga weekdend at nagkokonekta ng San Jose Civic Center area at ng Eastridge Transit Center sa Berryessa Flea Market ay iminungkahing ihihinto na. May katulad na serbisyong sa Route 12 ay ang Route 61 at Route 77.

Kasalukuyan San Jose Civic Center - Eastridge Transit Center
Iminungkahi Discontinue
 

 

Route 13

The Draft Plan proposed to discontinue this route.  The Final Plan proposes to retain Route 13 as Route 83 with a routing change along McAbee and Camden.

Kasalukuyan Ohlone/Chynoweth - Almaden Valley
Iminungkahi Discontinue
 

 

Route 14

Ang Route 14, na nagkokonekta ng Gilroy Transit Center sa St. Louise Hospital ay iminungkahing papalitan ng Route 84 at Route 85, na bubuo ng two-way loop na magbibigay ng serbisyo sa Gilroy.

Kasalukuyan Gilroy Transit Center - St. Louise Hospital
Iminungkahi Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 16

Iminungkahi na papalitan ang pangalan ng Route 16 at gagawing Route 87.

 

 

Route 17

Ang Route 17, na nagkokonekta ng Gilroy Transit Center sa St. Louise Hospital ay iminungkahing papalitan ng Route 84 at Route 85, na bubuo ng two-way loop na magbibigay ng serbisyo sa Gilroy.

Kasalukuyan Gilroy Transit Center - St. Louise Hospital
Iminungkahi Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 18

Iminungkahi na papalitan ang pangalan ng Route 18 at gagawing Route 86.

 

 

Route 19

Ang Route 19, na nagbibigay ng serbisyo sa Gilroy Transit ay iminungkahing papalitan ng Route 84 at Route 85, na bubuo ng two-way loop na magbibigay ng serbisyo sa Gilroy.

Kasalukuyan Gilroy Transit Center - Wren & Mantelli
Iminungkahi Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 20

Ang Route 20 ay magiging isang bagong ruta na patatakbuhin kapag mga weekday na magkokonekta ng Downtown Sunnyvale sa Milpitas BART Station. Ang Route 20 ay patatakbuhin sa dalas na 15-minuto kapag panahon ng pag-commute at sa dalas na 30-minuto sa tanghaling-tapat.

Iminungkahi Sunnyvale Caltrain Station - Milpitas BART Station
20.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 21

Pag-iisahin ng Route 21 ang kasalukuyang Route 35 at Route 32 at gagawing iisang Route na magkokonekta sa Stanford Shopping Center, San Antonio Transit Center, Mountain View Transit Center at Santa Clara Caltrain Station. Tuwing Linggo, patatakbuhin lamang ang serbisyo sa pagitan ng Stanford Shopping Center at Mountain View Transit Center.

Iminungkahi Stanford Shopping Center - Santa Clara Caltrain Station
21.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 27

Ang Route 27, na kasalukuyang nagkokonekta ng Good Samaritan Hospital sa Kaiser San Jose, ay dudugtungan pakanluran para maikonekta ang Downtown Los Gastos at Wincherter Transit Center. Pasusulungin ang dalas mula sa 40-45 minuto at gagawing 30 minuto sa tanghaling-tapat ng weekday at mula bawat oras at gagawing 40-45 minuto tuwing Sabado.

Kasalukuyan Good Samaritan Hospital - Kaiser San Jose
Iminungkahi Winchester Transit Center - Kaiser San Jose
27.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 31

Iminungkahi ang pagbabago sa ruta para makapagbigay ng mas maraming direktang serbisyo sa Evergreen Valley College. Iminungkahi ang pagpapahinto ng serbisyo tuwing Linggo.

Kasalukuyan Eastridge Transit Center - Evergreen Valley College
Iminungkahi Eastridge Transit Center - Evergreen Valley College
31.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 32

Iminungkahi na ang Route 32 ay isama sa Route 35 at palitan ang pangalan at gawing Route 21.

 

 

Route 34

Iminungkahi na ang Route 34 ay ihihinto na dahil sa kaunti ang gumagamit nito. Ang ilang sumasakay sa Route 34 ay maaaring gumamit ng Route 21 o Route 40.

Route 34 is proposed to be discontinued due to low ridership. Some Route 34 riders may use Route 21 or Route 40.

 

 

Route 35

Iminungkahi na ang Route 35 ay isasama sa Route 32 at papalitan ang pangalan at gawing Route 21.

 

 

Route 37

Iminungkahi ang pagbawas ng dalas sa weekday mula 30 minuto ay gagawing 60 minuto.

Kasalukuyan West Valley College - Capitol Station
Iminungkahi West Valley College - Capitol Station
37.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 39

Iminungkahi ang pagbawas ng dalas sa weekday mula 30 minuto ay gagawing 60 minuto kapag weekday na panahong matao.

Kasalukuyan Eastridge Transit Center - The Villages
Iminungkahi Eastridge Transit Center - The Villages
39.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 40

Iminungkahi na baguhin ang ruta para pahabain ang dulong timog hanggang sa Mountain View Transit Center sa halip na Shoreline at La Avenida. Iminungkahi ang pagdagdag ng dalas tuwing Linggo mula 60 minuto at gagawing 45 minuto.

Kasalukuyan Foothill College - Shoreline & La Avenida
Iminungkahi Foothill College - Mountain View Transit Center
40.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 42

Iminungkahi ang pagbabago sa ruta sa dulo ng timugang bahagi para magbigay ng serbisyo sa Hellyer Road sa hilagang kanluran ng US 101.  Iminungkahi ang pagbabawas sa dalas tuwing Lunes hanggang Biyernes mula 40-45 minuto hanggang isang oras.  Iminungkahi ang paghinto ng serbisyo sa pang-Sabadong serbisyo.

Kasalukuyan Evergreen Valley College - Kaiser San Jose
Iminungkahi Evergreen Valley College - Santa Teresa Station
42.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 45

Iminungkahi na ang Route 45 ay ihihinto na dahil sa kaunti ang gumagamit nito.

 

 

Route 46

Iminungkahi na ihihinto na ang Route 46. Ipagpapatuloy ang serbisyong nakapokus sa paaralan bilang School Tripper Route 246 at Route 247.

 

 

Route 44/47

Patatakbuhin ang Route 44 at 47 bilang bi-directional loop sa Milpitas at sasakop sa mga destinasyong kasalukuyang binibigyan ng serbisyo ng mga Routes 46 at 47.

Iminungkahi Bi-directional loop routes serving Milpitas
44-47.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 48

Iminungkahing papalitan ang pangalan ng Route 48 at gagawing Route 27.

 

 

Route 49

Iminungkahi na ihihinto na ang Route 49. Papalitan ng Route 27 ang ilang bahagi ng Route 49.

 

 

Route 51

Magiging bagong ruta ang Route 51 na patatakbuhin tuwing weekday at magkokonekta ang Moffett Field sa West Valley College at bubuo sa mga bahagi ng kasalukuyang Route 81 at Route 53. Magiging bawat orans ang serbisyo, pero magdagdag ng ekstrang bus sa bahagi ng Moffett Field - De Anza College tuwing pag-commute para maabot ang dalas na 30-minuto.

Ang serbisyong panghapon na nakapokus sa paaralan sa St. Francis High School na kasalukuyang bahagi ng Route 81 ay ihihinto na.

Iminungkahi Moffett Field - West Valley College
51.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 52

Walang iminungkahing mga pagbabago.

Kasalukuyan Foothill College - Downtown Mountain View
Iminungkahi Foothill College - Downtown Mountain View
52.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 53

Iminungkahing ang pagbabago ng ruta na sasakop sa bahaging silangan ng kasalukuyang Route 81 sa kahabaan ng Homestead sa halip na tatakbo mula timog patungong West Valley College kagaya ng ginagawa ngayon sa Route. Mananatili ang Route 53 sa Homestead sa halip na ililihis patungo sa Stevens Creek na dadaan sa Wolfe at Tantau kagaya ng ginagawa ngayon sa Route 81. Babaguhin ang serbisyo sa weekday mula sa dalas na 60-minuto ay gagawing 30-minuto.

Kasalukuyan Sunnyvale Caltrain Station - West Valley College
Iminungkahi Sunnyvale Caltrain Station - Santa Clara Caltrain Station
53.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 54

Ihihinto na ang Route 54 dahil sa kaunti ang gumagamit nito. Maaaring gamitin ng mga ilang sumasakay ay ang Route 54, Route 53, Route 55 o Rapid 523.

 

 

Route 55 and 55X

Iminungkahi ang pagbabago ng ruta na manatili sa Sunnyvale Avenue sa halip na magbigay ng serbisyo sa Fair Oaks. Babawasan ang dalas ng weekday tuwing pag-commute mula 15 minuto at gagawing 30 minuto. Dadagdagan ang dalas ng linggo mula 40-45 minuto ay gagawing 30 minuto.

Ang Route 55X na nakapokus sa paaralan na nagbibigay ng mas maraming direktang ruta sa North Sunnyvale at ihihinto na ang Lakewood Neighborhood bilang walang katulad na ruta. Mananatili ang serbisyong sa Route 55 (bell-time service lamang) at magpapatuloy sa pagbibigay ng serbisyo sa mga nag-aaral ng Fremont High School. Ang iminungkahing pagbabago ng ruta tungo sa Route 55 ay gagawin nito ang serbisyo na mas direktang opsyon para sa paglalakbay patungong North Sunnyvale kaysa sa kasalukuyang Route 55.

 
 
Kasalukuyan De Anza College - Great America
Iminungkahi De Anza College - Great America
 
 
55.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 56

Magiging bagong ruta ang Route 56 na bubuo sa mga bahagi ng kasalukuyang Route 26 at Route 82. Ikokonekta nito ang Lockheed Martin Transit Center sa Westgate area at Tamien Station.

Iminungkahi Lockheed Martin Transit Center - Tamien Station
56.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 58

Iminungkahi na ihihinto na ang Route 58. Maaaring gamitin ng ilang mga sumasakay ang Route 20, Route 26, Route 57 at Route 59.

 

 

Route 59

Magiging bagong linya ang Route 59 na sasakop sa mga bahagi ng kasalukuyang Route 60 at Route 23. Ikokonekta nito ang Old Ironsides Station sa Santa Clara Caltrain Station at ng Valley Fair Transit Center. Patatakbuhin lamang ang Route 59 sa pagitan ng Baypointe Station at ng Santa Clara Transit Center tuwing weekend.

Iminungkahi Old Ironsides Station - Valley Fair Transit Center
59.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 62

Iminungkahi na pagsamahin ang Route 62 at Route 61 para makagawa ng mas madalas na Route 61.

Kasalukuyan Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont
Iminungkahi Discontinue
 

 

Route 63

Isasama ang Route 63 sa Route 64 at magiging Route 64.  Mag-o-operate ang Route 64 sa sangang-daang 64a at 64b na may nag-o-overlap na serbisyo sa pagitan ng Diridon Station at McKee at White.  Sa Timog ng Diridon Station, gagamitin ng Route 64b ang parehong ruta ng kasalukuyang Route 63.

Kasalukuyan San Jose State University - Almaden Expressway & Camden
Iminungkahi San Jose State University - Meridian & Blossom Hill
63.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 65

Iminungkahing ihihinto na ang Route 65 dahil kaunti ang gumagamit nito at dahil na rin sa may kaparehong mga ruta ng transit na nagbibigay ng ibang opsyon para sa mga sumasakay sa transit sa kahabaan ng Leigh corridor. Maaaring gamitin ng ilang kasalukuyang mga sumasakay ang Route 61, na patatakbuhin sa dalas na 15-minuto, o Route 63, na patatakbuhin sa dalas na 30-minuto.

 

 

Route 71

Iminungkahi ang pagbabago ng ruta sa dulong hilaga na magbibigay ng serbisyo sa Milpitas BART Station sa halip na sa Great Mall Transit Center. Iminungkahi ang pagbabago ng ruta para palawigin ang dulong timog para makapagbigay ng serbisyo sa Capitol Station sa halip na sa Eastridge Transit Center, kagaya ng ginagawa nito ngayon. Ang ekstensyong ito ay sasakop sa bahagi ng Route 70 na iminungkahing paiikliin. Iminungkahi ang pagbawas ng dalas tuwing weekday sa panahong matao mula 15 minuto ay gagawing 30 minuto. Iminungkahi ang pagdagdag ng dalas tuwing Linggo mula 40-45 minuto ay gagawing 30 minuto.

Kasalukuyan Great Mall/Main Transit Center - Eastridge Transit Center
Iminungkahi Milpitas BART Station - Capitol Station
71.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 81

Iminungkahing papalitan ang mga bahagi ng Route 81 ng Route 51 at Route 53.

Ihihinto na ang serbisyong panghapon na nakapokus sa paaralan sa St. Francis High School.

 

 

Route 82

Iminungkahi na ihihinto na ang Route 82. Karamihan ng mga bahagi ng Route 82 ay papalitan ng Route 56, Route 66 and Route 68.

Route 83

Route 83 ang magiging bagong pangalan ng kasalukuyang Route 13 na may pagbabago sa pagruruta na babagtas sa McAbee at Camden.

83.png
 
frequency_legend.png
 
 

 

Route 84/85

Ang mga Route 84 at 85 ang bubuo sa bi-directional loop na magbibigay ng serbisyo sa mga destinasyon na kasalukuyang binibigyan ng serbisyo ng Route 14, Route 17 at Route 19.

Routes 84 and 85 would comprise a bi-directional loop that would serve destinations currently served by Route 14, Route 17 and Route 19.

Iminungkahi Bi-directional loop serving Gilroy
84-85.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 86

Ang Route 86 ay ang pinalitan ng pangalan na Route 18 na nagkokonekta ng Gilroy Transit Center sa Gavilan College. Iminungkahi ang pagdagdag ng dalas mula 40-45 minuto ay gagawing 30 minuto tuwing weekday.

Kasalukuyan 18 Gilroy Transit Center - Gavilan College
Iminungkahi Gilroy Transit Center - Gavilan College
86.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 87

Ang Route 87 ay ang pinalitan ng pangalan na Route 16 na nagbibigay ng serbisyo sa Morgan Hill sa yugto ng mga pang-umaga at pang-gabing commuter at panghapong mga tunog ng oras. Ang serbisyong pagpapatunog ng oras sa paaaralan ay ibibigay ng School Tripper Route 287.

Kasalukuyan Burnett - Morgan Hill Civic Center
Iminungkahi Burnett - Morgan Hill Civic Center
87.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 88

Iminungkahing lilimitahan ang Route 88 sa pagbabiyahe lamang sa mga oras ng paaralan. Tingnan ang School Tripper Route 288/288L/288M.

 

 

Route 89

Walang iminungkahing mga pagbabago.

Kasalukuyan California Avenue Caltrain Station - Palo Alto Veterans Hospital
Iminungkahi California Avenue Caltrain Station - Palo Alto Veterans Hospital
89.png
 
 
frequency_legend.png