Iminungkahing 2019 New Transit Service Plan | Mga Ruta ng Bus na malapit sa Paaralan

 

Ang mga Ruta ng Bus na malapit sa Paaralan, na makikitang kulay abo sa system map, ay ekstrang serbisyong idinagdag sa mga kasalukuyang ruta kapag malapit ng patunugin ang kampana ng paaralan para makasakay ang dagdag na pasahero. Sa ilang kaso, ang mga ruta ng bus na malapit sa paaralan ay lilihis mula sa kasalukuyang ruta para magbigay ng serbisyo sa daanan ng may estudyante.

Ang mga pagbabago ay iprenisenta para ihambing sa kasalukuyang serbisyo.

 
 

School Tripper 246 | Milpitas High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa kasalukuyang Route 46.

 
 
Kasalukuyan Milpitas High School - Landess & Yellowstone
 

 

School Tripper 247 | Milpitas High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa kasalukuyang Route 47.

 
 
Kasalukuyan Milpitas High School - Landess & Park Victoria
 

 

School Tripper 256 | Willow Glen High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa kasalukuyang Route 82. Tandaan na ang bahaging ito ng Route 82 ay iminungkahing papalitan ng Route 56.

 
 
Kasalukuyan Willow Glen High School - Willow & First
 

 

School Tripper 270 | Independence High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa kasalukuyang Route 70.

 
 
Kasalukuyan Independence High School - Landess & Park Victoria
 

 

School Tripper 287 | Live Oak High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa kasalukuyang Route 16. Tandaan na iminungkahing papalitan ang pangalan ng Route 16 at gagawing Route 87.

 
 
Kasalukuyan Live Oak High School - San Martin Caltrain
 

 

School Tripper 288/288L/288M | Gunn High School

Pagpapalit ng pangalan ng ekstrang serbisyong nakapokus sa paaralan sa Route 88.

 
 
Kasalukuyan 288 Gunn High School - Colorado & Middlefield via Charleston and Fabian
Kasalukuyan 288L Gunn High School - Louis & Amarillo
Kasalukuyan 288M Gunn High School - Middlefield and Colorado via Meadow and Waverly