Đề xuất với Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 | Tuyến Xe buýt Địa phương

 

Các Tuyến Xe buýt Địa phương có màu xanh dương trên bản đồ tuyến đường, thường hoạt động với tần suất 30 đến 60 phút một chuyến. Một số tuyến hoạt động với tần suất cao hơn vào giờ cao điểm.

Các thay đổi được trình bày đối lập với dịch vụ hiện tại.

 

 

Route 12 | Tuyến 12

Tuyến 12 hoạt động vào cuối tuần và nối khu vực Trung tâm Hành chính San Jose và Trung tâm Vận chuyển Eastridge với Chợ trời Berryessa được đề xuất ngừng hoạt động. Dịch vụ tương tự sẽ được cung cấp bởi Tuyến 61 (Route 61) và Tuyến 77 (Route 77).

Current San Jose Civic Center - Eastridge Transit Center
Proposed Discontinue
 

 

Route 13 | Tuyến 13

Kế hoạch Dự thảo đề nghị ngừng vận hành tuyến đường này. Kế hoạch Chính thức đề nghị giữ nguyên Tuyến 13 và đổi tên thành Tuyến 83 và thay đổi tuyến đường dọc McAbee và Camden.

Hiện tại Ohlone/Chynoweth - Almaden Valley
Đề xuất làm ngưng lại
 

 

Route 14 | Tuyến 14

Tuyến 14 nối Trung tâm Vận chuyển Gilroy với Bệnh viện St. Louise được đề xuất thay thế bằng Tuyến 84 (Route 84) và Tuyến 85 (Route 85), tạo thành đường vòng hai chiều phục vụ Gilroy.

Current Gilroy Transit Center - St. Louise Hospital
Proposed Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 16 | Tuyến 16

Tuyến 16 được đề xuất đổi tên thành Tuyến 87 (Route 87).

 

 

Route 17 | Tuyến 17

Tuyến 17 nối Trung tâm Vận chuyển Gilroy với Bệnh viện St. Louise được đề xuất thay thế bằng Tuyến 84 và Tuyến 85 (Route 84 and Route 85), tạo thành đường vòng hai chiều phục vụ Gilroy.

Current Gilroy Transit Center - St. Louise Hospital
Proposed Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 18 | Tuyến 18

Tuyến 18 được đề xuất đổi tên thành Tuyến 86 (Route 86).

 

 

Route 19 | Tuyến 19

Tuyến 19 phục vụ Phía Tây Gilroy được đề xuất thay thế bằng Tuyến 84 và Tuyến 85 (Route 84 and Route 85), tạo thành đường vòng hai chiều phục vụ Gilroy.

Current Gilroy Transit Center - Wren & Mantelli
Proposed Replace with Route 84 and Route 85
 

 

Route 20 | Tuyến 20

Tuyến 20 sẽ là tuyến đường mới hoạt động vào ngày thường nối Trung tâm Thành phố Sunnyvale với Trạm BART Milpitas. Tuyến 20 sẽ hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến vào giờ đi làm và 30 phút một chuyến vào buổi trưa.

Đề xuất Sunnyvale Caltrain Station - Milpitas BART Station
20.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 21 | Tuyến 21

Tuyến 21 sẽ sáp nhập Tuyến 35 (Route 35) và Tuyến 32 (Route 32) hiện tại thành một tuyến đường duy nhất nối Trung tâm Mua sắm Stanford, Trung tâm Vận chuyển San Antonio, Trung tâm Vận chuyển Mountain View và Trạm Caltrain Santa Clara. Vào Chủ nhật, dịch vụ sẽ chỉ hoạt động giữa Trung tâm Mua sắm và Trung tâm Vận chuyển Mountain View.

Đề xuất Stanford Shopping Center - Santa Clara Caltrain Station
21.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 27 | Tuyến 27

Tuyến 27 hiện tại nối Bệnh viện Good Samaritan với Bệnh viện Kaiser San Jose sẽ được mở rộng về hướng tây để nối Trung tâm Thành phố Los Gatos và Trung tâm Vận chuyển Winchester. Tần suất sẽ tăng từ 40-45 phút lên 30 phút một chuyến vào buổi trưa ngày thường và từ 1 tiếng lên 40-45 phút một chuyến vào Thứ Bảy.

Hiện tại Good Samaritan Hospital - Kaiser San Jose
Đề xuất Winchester Transit Center - Kaiser San Jose
27.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 31 | Tuyến 31

Đề xuất thay đổi tuyến đường để cung cấp dịch vụ trực tiếp hơn tới trường Evergreen Valley College. Đề xuất ngừng hoạt động dịch vụ vào Chủ nhật.

Hiện tại Eastridge Transit Center - Evergreen Valley College
Đề xuất Eastridge Transit Center - Evergreen Valley College
31.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 32 | Tuyến 32

Tuyến 32 được đề xuất sáp nhập với Tuyến 35 (Route 35) và đổi tên thành Tuyến 21 (Route 21).

 

 

Route 34 | Tuyến 34

Tuyến 34 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp. Một số hành khách Tuyến 34 có thể sử dụng Tuyến 21 (Route 21) hoặc Tuyến 40 (Route 40).

 

 

Route 35 | Tuyến 35

Tuyến 35 được đề xuất sáp nhập với Tuyến 32 (Route 32) và đổi tên thành Tuyến 21 (Route 21).

 

 

Route 37 | Tuyến 37

Đề xuất giảm tần suất vào ngày thường từ 30 phút xuống 60 phút một chuyến.

Hiện tại West Valley College - Capitol Station
Đề xuất West Valley College - Capitol Station
37.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 39 | Tuyến 39

Đề xuất giảm tần suất từ 30 phút xuống 60 phút một chuyến trong giờ cao điểm của ngày thường.

Hiện tại Eastridge Transit Center - The Villages
Đề xuất Eastridge Transit Center - The Villages
39.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 40 | Tuyến 40

Đề xuất thay đổi tuyến đường để mở rộng đầu phía bắc tới Trung tâm Vận chuyển Mountain View thay vì Shoreline & La Avenida. Đề xuất tăng tần suất vào Chủ nhật từ 60 phút lên 45 phút một chuyến.

Hiện tại Foothill College - Shoreline & La Avenida
Đề xuất Foothill College - Mountain View Transit Center
40.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 42 | Tuyến 42

Đề nghị thay đổi tuyến đường tại đầu phía nam để phục vụ Đường Hellyer ở phía bắc/phía tây Quốc lộ 101. Đề nghị giảm tần suất vào ngày thường từ 40-45 phút xuống 60 phút một chuyến. Đề nghị ngừng dịch vụ vào Thứ Bảy.

Hiện tại Evergreen Valley College - Kaiser San Jose
Đề xuất Evergreen Valley College - Santa Teresa Station
42.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 45 | Tuyến 45

Tuyến 45 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp.

 

 

Route 46 | Tuyến 46

Tuyến 46 được đề xuất ngừng hoạt động. Dịch vụ dành cho trường học sẽ tiếp tục với Tuyến Đưa đón Học sinh 246 (Route 246) và Tuyến 247 (Route 247).

 

 

Route 44/47 | Tuyến 44/47

Tuyến 44 và 47 sẽ hoạt động như đường vòng hai chiều tại Milpitas và phục vụ các điểm đến hiện tại của Tuyến 46 (Routes 46) và 47.

Đề xuất Bi-directional loop routes serving Milpitas
44-47.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 48 | Tuyến 48

Tuyến 48 được đề xuất thay thế bằng Tuyến 27 (Route 27).

 

 

Route 49 | Tuyến 49

Tuyến 49 được đề xuất ngừng hoạt động. Một số đoạn của Tuyến 49 sẽ được thay thế bằng Tuyến 27 (Route 27).

 

 

Route 51 | Tuyến 51

Tuyến 51 sẽ là tuyến đường mới hoạt động vào ngày thường và nối Moffett Field với trường West Valley College và bao gồm các đoạn của Tuyến 81 (Route 81) và Tuyến 53 (Route 53) hiện tại. Dịch vụ được cung cấp mỗi giờ, nhưng xe buýt sẽ được bổ sung tới đoạn Moffett Field - trường De Anza College vào giờ đi làm để có tần suất 30 phút một chuyến.

Dịch vụ dành cho trường học tới trường Trung học St. Francis vào buổi chiều mà hiện tại đang là Tuyến 81 (Route 81) sẽ ngừng hoạt động.

Đề xuất Moffett Field - West Valley College
51.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 52 | Tuyến 52

Không đề xuất thay đổi.

Hiện tại Foothill College - Downtown Mountain View
Đề xuất Foothill College - Downtown Mountain View
52.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 53 | Tuyến 53

Đề xuất thay đổi tuyến đường để đi qua đoạn phía đông của Tuyến 81 (Route 81) hiện tại dọc Homestead thay vì di chuyển theo hướng nam tới trường West Valley College như tuyến đường hiện nay. Tuyến 53 sẽ di chuyển trên Homestead thay vì chuyển hướng tới Stevens Creek qua Wolfe và Tantau như Tuyến 81 (Route 81) hiện nay. Dịch vụ vào ngày thường sẽ thay đổi tần suất từ 60 phút lên 30 phút một chuyến.

Hiện tại Sunnyvale Caltrain Station - West Valley College
Đề xuất Sunnyvale Caltrain Station - Santa Clara Caltrain Station
53.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 54 | Tuyến 54

Tuyến 54 sẽ ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp. Một số hành khách hiện tại của Tuyến 54 có thể sử dụng Tuyến 53 (Route 53), Tuyến 55 (Route 55) hoặc Tuyến Rapid 523 (Rapid 523).

 

 

Route 55 and 55X | Tuyến 55 và 55X

Đề xuất thay đổi tuyến đường để di chuyển trên Đại lộ Sunnyvale thay vì đi qua Fair Oaks. Tần suất vào ngày thường sẽ giảm từ 15 phút xuống 30 phút một chuyến vào giờ đi làm. Tần suất vào Chủ nhật sẽ tăng từ 40-45 phút lên 30 phút một chuyến.

Tuyến 55X dành cho trường học cung cấp tuyến đường trực tiếp hơn tới phía Bắc Sunnyvale và Khu dân cư Lakewood sẽ ngừng hoạt động. Dịch vụ bổ sung trong giờ chuông reo sẽ giữ nguyên trên Tuyến 55 để tiếp tục phục vụ Học sinh Trường Trung học Fremont. Đề xuất thay đổi Tuyến 55 sẽ giúp dịch vụ này trở thành lựa chọn trực tiếp hơn cho việc di chuyển tới phía Bắc Sunnyvale so với Tuyến 55 hiện tại.

 
 
Hiện tại De Anza College - Great America
Đề xuất De Anza College - Great America
 
 
55.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 56 | Tuyến 56

Tuyến 56 sẽ là tuyến đường mới bao gồm các đoạn của Tuyến 26 (Route 26) và Tuyến 82 (Route 82) hiện tại. Nó sẽ nối Trung tâm Vận chuyển Lockheed Martin với khu WestTrạmte và Trạm Tamien.

Đề xuất Lockheed Martin Transit Center - Tamien Station
56.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 58 | Tuyến 58

Tuyến 58 được đề xuất ngừng hoạt động. Một số hành khách hiện tại có thể sử dụng Tuyến 20 (Route 20), Tuyến 26 (Route 26), Tuyến 57 (Route 57) và Tuyến 59 (Route 59).

 

 

Route 59 | Tuyến 59

Tuyến 59 sẽ là tuyến đường mới đi qua các đoạn của Tuyến 60 (Route 60) và Tuyến 23 (Route 23) hiện tại. Nó sẽ nối Trạm Old Ironsides với Trạm Caltrain Santa Clara và Trung tâm Vận chuyển Valley Fair. Tuyến 59 sẽ chỉ hoạt động giữa Trạm Baypointe và Trung tâm Vận chuyển Santa Clara vào cuối tuần.

Đề xuất Old Ironsides Station - Valley Fair Transit Center
59.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 62 | Tuyến 62

Tuyến 62 được đề xuất sáp nhập với Tuyến 61 (Route 61) để tạo Tuyến 61 (Route 61) có tần suất cao hơn.

Hiện tại Good Samaritan Hospital - Sierra & Piedmont
Đề xuất làm ngưng lại
 

 

Route 63 | Tuyến 63

Tuyến 63 sẽ được hợp nhất vào Tuyến 64 thành Tuyến 64. Tuyến 64 sẽ vận hành hai nhánh 64a và 64b với dịch vụ trùng lặp giữa Trạm Diridon và McKee và White. Ở phía nam Trạm Diridon, Tuyến 64b sẽ di chuyển tuyến đường tương tự Tuyến 63 hiện tại.

Hiện tại San Jose State University - Almaden Expressway & Camden
Đề xuất San Jose State University - Meridian & Blossom Hill
63.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 65 | Tuyến 65

Tuyến 65 được đề xuất ngừng hoạt động do lượng hành khách thấp và do các tuyến vận chuyển song song sẽ cung cấp các lựa chọn thay thế cho hành khách dọc hành lang Leigh. Một số hành khách hiện tại có thể sử dụng Tuyến 61 (Route 61) hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến hoặc Tuyến 63 (Route 63) hoạt động với tần suất 30 phút một chuyến.

 

 

Route 71 | Tuyến 71

Đề xuất thay đổi tuyến đường trên đầu phía bắc để phục vụ Trạm BART Milpitas thay vì Trung tâm Vận chuyển Great Mall. Đề xuất thay đổi chuyến đường để mở rộng đầu phía nam để phục vụ Trạm Capitol thay vì Trung tâm Vận chuyển Eastridge như tuyến đường hiện nay. Tuyến đường mở rộng này bao gồm một đoạn của Tuyến 70 (Route 70) được đề xuất rút ngắn. Đề xuất giảm tần suất trong giờ cao điểm vào ngày thường từ 15 phút xuống 30 phút một chuyến. Đề xuất tăng tần suất vào Chủ nhật từ 40-45 phút lên 30 phút một chuyến.

Hiện tại Great Mall/Main Transit Center - Eastridge Transit Center
Đề xuất Milpitas BART Station - Capitol Station
71.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 81 | Tuyến 81

Các đoạn của Tuyến 81 được đề xuất thay thế bằng Tuyến 51 (Route 51) và Tuyến 53 (Route 53).

Dịch vụ dành cho trường học tới trường Trung học St. Francis vào buổi chiều sẽ ngừng hoạt động.

 

 

Route 82 | Tuyến 82

Tuyến 82 được đề xuất ngừng hoạt động. Phần lớn các đoạn của Tuyến 82 sẽ được thay thế bằng Tuyến 56 (Route 56), Tuyến 66 (Route 66) và Tuyến 68 (Route 68).

Route 83 | Tuyến 83

Tuyến 83 là tên mới của Tuyến 13 với tuyến đường thay đổi để di chuyển dọc McAbee và Camden.

83.png
 
frequency_legend.png
 
 

 

Route 84/85 | Tuyến 84/85

Tuyến 84 và 85 sẽ chứa đường vòng hai chiều phục vụ các điểm đến hiện tại của Tuyến 14 (Route 14), Tuyến 17 (Route 17) và Tuyến 19 (Route 19).

Đề xuất Bi-directional loop serving Gilroy
84-85.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 86 | Tuyến 86

Tuyến 86 là Tuyến 18 (Route 18) sau khi đổi tên nối Trung tâm Vận chuyển Gilroy với trường Gavilan College. Đề xuất tăng tần suất từ 40-45 phút lên 30 phút một chuyến vào ngày thường.

Hiện tại 18 Gilroy Transit Center - Gavilan College
Đề xuất Gilroy Transit Center - Gavilan College
86.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 87 | Tuyến 87

Tuyến 87 là Tuyến 16 (Route 16) sau khi đổi tên đi qua Morgan Hill vào giờ đi làm buổi sáng và buổi tối và giờ chuông reo buổi chiều. Dịch vụ trong giờ đi học sẽ được cung cấp bởi Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 287 (School Tripper Route 28).

Hiện tại Burnett - Morgan Hill Civic Center
Đề xuất Burnett - Morgan Hill Civic Center
87.png
 
 
frequency_legend.png
 

 

Route 88 | Tuyến 88

Tuyến 88 được đề xuất giảm số chuyến xuống chỉ còn các chuyến trong giờ học. Xem Tuyến Xe Đưa đón Học sinh 288/288L/288M (School Tripper Route 288/288L/288M).

 

 

Route 89 | Tuyến 89

Không đề xuất thay đổi.

Hiện tại California Avenue Caltrain Station - Palo Alto Veterans Hospital
Đề xuất California Avenue Caltrain Station - Palo Alto Veterans Hospital
89.png
 
 
frequency_legend.png