Biên bản Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức

VTA sẽ yêu cầu thông qua Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 tại cuộc họp Ban Giám đốc vào ngày 2 tháng 5. Trước khi Ban Giám đốc đưa ra quyết định, kế hoạch sẽ được xét duyệt bởi Uỷ ban Cố vấn và Thường trực VTA vào Tháng 4. Kế hoạch sẽ có hiệu lực vào mùa thu năm 2019, trùng với thời điểm dịch vụ BART tới Hạt Santa Clara bắt đầu.

Final Plan Memo (PDF)

Biên bản Kế hoạch Chính thức (PDF)

Tài liệu Đính kèm B | Bản đồ của Kế hoạch Chính thức (PDF)

Tài liệu Đính kèm C | Bản đồ Almaden (PDF)

Tài liệu Đính kèm D | Bản đồ Tuyến 42 (PDF)

Tài liệu Đính kèm E | Thay đổi từ Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo (PDF)

Tài liệu Đính kèm F | Thay đổi được yêu cầu, nhưng không được trình bày trong Kế hoạch Chính thức (Tuyến 65, Blue Line) (PDF)

Thay đổi từ Dự thảo Kế hoạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019

Almaden: Hợp nhất Tuyến 63 và Tuyến 64, Giữ nguyên Tuyến 13 và đổi tên thành Tuyến 83

Kế hoạch Chính thức đề nghị nhiều thay đổi từ kế hoạch dự thảo căn cứ theo những cải thiện về hiệu quả do nhân viên VTA xác định và những ý kiến do cộng đồng Almaden đóng góp. Tuyến 63 và 64 sẽ được hợp nhất thành Tuyến 64 duy nhất với hai nhánh 64a và 64b. Sự hợp nhất và thay đổi tuyến đường này giúp tiết kiệm thời gian của dịch vụ tại Trung tâm San Jose mà có thể được sử dụng để mở động tuyến đường về phía nam và duy trì dịch vụ ở phía nam như Almaden và Đường Harry. Tuyến 13 hiện tại sẽ được đổi tên thành Tuyến 83 và có thể được thay đổi (như được đề nghị trong Kế hoạch Mạng lưới Tiếp theo) để di chuyển dọc Đường McAbee và Đại lộ Camden nhằm phục vụ Trung tâm Cộng đồng Almaden.

Dịch vụ vận chuyển cho Almaden trong Kế hoạch Dự thảo (bên trái) và Kế hoạch Chính thức (bên phải)

Dịch vụ vận chuyển cho Almaden trong Kế hoạch Dự thảo (bên trái) và Kế hoạch Chính thức (bên phải)

 

Mô hình Dịch vụ Tuyến Xe Tốc hành Mới

Kế hoạch Dự thảo đề nghị ngừng hoạt động 4 tuyến xe tốc hành (101, 122, 182 và 185) và giảm số lượng chuyến xe trên 4 tuyến khác (102, 103, 121 và 168). Những đề nghị này được đưa ra do chi phí cao cho mỗi lần đón khách mà VTA phải chịu cho các chuyến xe định hướng vào giờ cao điểm (hơn $30/hành khách so với $7/hành khách trong các tuyến đường chính của VTA).

Kế hoạch Chính thức đề nghị hoãn việc giảm dịch vụ Xe Tốc hành được đề nghị trong Kế hoạch Dự thảo cho đến đầu năm 2020 để VTA có thể tôn trọng những đóng góp tài chính của các chủ lao động để mua SmartPass hàng năm cho nhân viên của họ. Đầu năm 2020, VTA sẽ triển khai mô hình chương trình Tuyến Xe Tốc hành mới với các công ty tài trợ bên thứ ba sẽ bù đắp chi phí hoạt động cao và vận hành các tuyến tuân thủ các tiêu chuẩn hiệu suất của VTA.

 

Dịch vụ Tuyến 22 Ban đêm

ạch Dịch vụ Vận chuyển Mới 2019 Chính thức không đề nghị bất cứ thay đổi nào đối với dịch vụ ban đêm của Tuyến 22. Kế hoạch Dự thảo đề nghị ngừng dịch vụ trong khoảng thời gian từ 1:00 đến 4:00 sáng nhưng phân tích sau đó về lượng hành khách và ý kiến từ những hành khách của Tuyến 22 ban đêm đã cho thấy mức độ sử dụng Tuyến 22 cho mục đích di chuyển trong những khung giờ này. VTA sẽ tiếp tục làm việc với các nhóm dịch vụ xã hội để xây dựng các giải pháp nhà ở để những người sử dụng Tuyến 22 có nơi tạm trú.

 

Thay đổi Tuyến đường của Tuyến 42

Kế hoạch Dự thảo đề nghị Tuyến 42 di chuyển trên phía nam/phía tây của Quốc lộ 101 (US 101) dọc Đường Cottle và Đường Raleigh. Kế hoạch Chính thức đề nghị đổi tuyến đường của Tuyến 42 về phía bắc/phía đông của Quốc lộ 101 dọc Đường Silver Creek Valley, Đại lộ Hellyer, Silicon Valley Boulevard, Đường Bernal và Đại lộ San Ignacio để phục vụ các điểm đến dành cho cộng đồng.

route_42_changes.png
 

Thay đổi Tần suất của Tuyến 66

Kế hoạch Dự thảo đề nghị đoạn phía nam Tuyến 66 của Trạm BART Milpitas hoạt động với tần suất 15 phút một chuyến trong khi đoạn phía bắc của Trạm BART Milpitas hoạt động với tần suất 30 phút một chuyến. Kế hoạch Chính thức đề nghị vận hành toàn bộ tuyến đường với tần suất 15 phút một chuyến. Đề xuất này giúp mở rộng mạng lưới tuyến thường xuyên và gia tăng việc sử dụng dịch vụ giửa nhà ở và công việc nhờ dịch vụ vận chuyển thường xuyên.

Route_66_map.png
 

Thay đổi Tần suất của Tuyến 522

Kế hoạch Dự thảo đề nghị thay đổi tần suất của dịch vụ trên Tuyến 522 vào các buổi sáng và buổi tối từ 20 phút lên 15 phút một chuyến. Kế hoạch Chính thức sẽ giữ nguyên tần suất trên Tuyến 522 giống như hiện nay, và tiến hành tăng tần suất vào buổi sáng và buổi tối khi nhu cầu di chuyển dọc hành lang tăng lên và nguồn lực VTA cho phép.